Translate:

Nummer 4, december 2010 Number 4, December 2010

På omslaget: On the cover:

Den kantställda spiralgalaxen NGC 5907 är omgiven av spöklika ringar av stjärnor, som forskare skapats när en liten, mörk galax krockat med den stora. The edge pledged spiral galaxy NGC 5907 is surrounded by ghostly ring of stars, which researchers created when a small, dark galaxy collided with the big one. Sådana små galaxer och stjärnströmmar även vår egen galax. These small galaxies and stellar streams even our own galaxy. I Populär Astronomi berättar Daniel Adén vad de säger oss om Vintergatans historia – och om den mörka materians ännu olösta gåta. In Popular Astronomy says Daniel Aden what they tell us about the Milky Way's history - and if the dark matter still unresolved riddle.
Bilden är tagen av amatörastronomen Jay GaBany: mer om den hittar du på hans hemsida cosmotography.com The image was taken by amateur astronomer Jay GaBany: more about it go to his website cosmotography.com

Ladda ner artiklar (pdf-format): Download articles (pdf format):

Odin håller ett öga på atmosfären Odin keeps an eye on the atmosphere
Möt en doldis i rymden. Meet an anonymous space. Svenska satelliten Odin firar tio år av astronomi- och atmosfärsforskning. Samuel Brohede berättar om Odins främsta sysselsättning de senaste åren: att samla data för klimatforskare. Swedish satellite Odin is celebrating ten years of astronomy and atmospheric research. Brohede Samuel tells of Odin's main source of jobs in recent years: collecting data for climate scientists.
Astronytt: Planeten som alla hoppas på Astro News: The planet, all hope for
Planeten Gliese 581g ska vara knappt jordstor – och ett ställe där liv skulle kunna klara sig. The planet Gliese 581g should be barely large earth - and a place where life could survive. Men forskarna är oense om den ens finns på riktigt. But researchers disagree about it even exists for real. Hur ligger det egentligen till med årets mest lovande planetupptäckt? How is it advantageous to the year's most promising planet discovered?
Rymdfantasten bakom ”I rymden …” Space fans behind "In space ..."
Bill Skarsgård har gjort succé som rymdnörden Simon i filmen I rymden finns inga känslor . Bill Skarsgård has made a success as a space geek Simon in the movie In space there is no emotion. Vi tog ett snack med regissören Andreas Öhman för att få reda på vad som ligger bakom filmens kosmiska tema. We had a talk with director Andreas Öhman to find out what's behind the film's cosmic theme.

Hela innehållet: Entire contents:

 • Astronytt: rekordgalaxen, närbilder på komet, januaris solförmörkelse med centrum i Skellefteå Astro New: record the galaxy, close-ups of comets, January's eclipse of the heart in Skellefteå

 • Har ET varit här? Has ET been here?
  Teckning: ©Sophia Lundquist Subscription: © Sophia Lundquist
 • Är vi besökta? Filosofen och författaren Peter Ekberg har tänkt på det här med ufon ända sedan han var liten. Are we popular? Philosopher and author Peter Ekberg has thought about this with UFOs since he was little. Nu berättar han vad han kommit fram till. Now he tells us what he concluded.
 • Läsarnas forum: Vintergatan, avstånd i universum och en grön komet Readers' Forum: Milky Way, distances in the universe and a green comet
 • Sputnik, rymdserie. Sputnik, Space series. Ainur Elmgren avslutar såklart med jordens undergång. Ainur Elmgren end the course with the earth's destruction.
 • Stjärnhimlen under januari, februari och mars The starry sky in January, February and March
 • Solen, månen och planeterna. The sun, moon and planets.
 • Profil: Maria Nyström Vi pratar överlevnad – i rymden och på jorden – med arkitekturprofessorn. Profile: Maria Nyström We're talking survival - in space and on Earth - with architecture professor.
 • Elefantsnablar, tårar, ägg och globuletter Gösta Gahm om nebulosornas underbara skötebarn. Elefantsnablar, tears, egg and globuletter Gosta Gahm on nebulae wonderful baby.
 • M 44 – stjärnhopen Krubban presenteras av Björn Stenholm. M 44 - cluster crib presented by Björn Stenholm.
 • Krönika: Jonathan Lindström berättar hur universum hjälper med självkänslan Column: Jonathan Lindstrom explains how the universe will help with self-esteem

 • Drömskt norrsken Dreamy northern lights
  Foto: Fredrik Broms Photo: Fredrik Broms
 • Fånga norrskenet! Nu blir det allt mer norrsken och klart man vill ut med kameran. Catch the Northern Lights! Now it is becoming more and auroras clear they want out of the camera. Prisbelönta norrskensfotografen Fredrik Broms ger sitt bästa råd och visar upp sina maffigaste bilder på auroran. Award-winning Aurora photographer Frederick Brake gives his best advice and shows off his impressive pictures at auroran.
 • Nya böcker mm: rymdens julböcker rekommenderas och sågas (samt Aniara på teater och Hubbleteleskopet i storformat). New books, etc.: space and cut Christmas books recommended (and rythms to the theater and the Hubble Space Telescope in large format).
 • Gymnasister på meteoritjakt Fanns det spår av rymdstenen som brann upp över Lappland? High school students on meteorite hunting Were there traces of space rock that burned down over Lapland? Rymdgymnasiets Lukas Bjurström och meteorprofessorn Asta Pellinen-Wannberg berättar om en annorlunda skolutflykt. Rymdgymnasiet Luke Bjurstrom and meteor Professor Asta Pellinen-Wannberg tells of a different kind of school trip.
 • Bildkryss: tävla och vinn en ett ex av hyllade boken Vad är liv . Image Check: compete and win a copy of the acclaimed book What is life .
 • Från föreningslivet: vinterns alla stjärnvisningar och föredrag, samt en blänkare om vårens Värmland Star Party. From the voluntary sector: all the winter star tours and lectures, as well as spots on the spring Värmland Star Party.